top of page
AdobeStock_322424326.jpg

NÄRINGSANALYS

Vet du hur det står till med din kropp? Får du tillräckligt med vitaminer, mineraler och spårämnen? Tas de upp som de ska och gynnar din kropp? Att mäta faktorer relaterade till ens egen hälsa och välmående är vanligt och med den kunskapen kan du främja ditt eget välbefinnande.

Health Concept Analyzer (HCA) -näringsanalys ger information om kroppens nuvarande tillstånd på 13 olika områden:

- Vitaminer

- Mineraler och spårämnen

- Syra-basbalans

- Hudens välmående

- Matsmältning

- Hjärta och blodkärl

- Skelett

Mätutrustningen är inte avsedd för diagnostisering av sjukdomar utan den är en riktgivande och kompletterande mätmetod som kan stödja och hjälpa vid livsstilsförändringar.

MÄTNINGEN ÄR BASERAD PÅ MAGNETISK RESONANS

Magnetisk resonansanalys är en hälsoevalueringsmetod liknande ultraljud och magnetisk resonanstomografi. Elektromagnetiska vågor kan mätas och undersökas.

 

De elektromagnetiska vågorna som sänds ut av människokroppen ger information om kroppens tillstånd eftersom de varierar beroende på personens hälsa. Mätningen upptäcker kroppens elektromagnetiska vibrationer och avvikelser. Apparaten jämför resultaten med normala referensvärden. 

Boka tid för vitaminmätning genom att ringa 044 5044552 eller skicka e-post till nillamakela18@gmail.com.

bottom of page